top of page

המסלקה

מערכת שנותנת תמונת מצב פנסיוני מלאה

המסלקה הפנסיונית

מערכת המחוברת לכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות התגמולים וקרנות ההשתלמותה.

באמצעותה ניתן לקבל בקלות, תמונת מצב פנסיוני מלאה:

  • באילו גופים וחשבונות יש לי כספים?

  • סכום הכסף שנצבר בחסכונות שונים

  • ההפקדות שלי

  • כיסויים למקרה מוות ונכות

  • תחזית קצבה בפנסיה

  • ועוד...

קישור למערכת.

קישור לסרטון הדרכה על המערכת.

שימו לב! רוב השירותים בתוך המסקלה הם בתשלום של כמה שקלים.

בהצלחה!


bottom of page