top of page

חסכון לכל ילד

החיסכון שהמדינה פתחה עבור כל ילדי ישראל

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים.

בתכנית מופקדים 51 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

הכספים מועברים לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם (או הוריכם).

ניתן להכפיל את הסכום (להוסיף 51 ₪ בחודש) על חשבון קצבת הילדים.


ניתן לראות את מצב הכספים באתר הביטוח הלאומי - קישור.


ככל הילד צעיר יותר (טווח חיסכון ארוך יותר), כך מומלץ לשים את הכסף בסיכון מוגבר (עד כדי 100% מניות).

מנסיון מצטבר, נראה שיש יתרון לשים את החיסכון בבית השקעות (קופת גמל) על-פני בנק.

bottom of page