top of page

מחשבון חיסכון

ריבית דריבית היא הקסם שגורם לכסף שלכם לצמוח ולצמוח!

ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. קשה להבין אותה אבל היא גורמת לתשואות שלנו לעלות בצורה מעריכים עם השנים.

כך לדוגמא אם השקענו 1,000 ש"ח ובכל שנה התשואה היא 10%:

בשנה הראשונה הסכום יהיה 1,100 ש"ח, בשנה השניה הסכום כבר יהיה 1,210 ש"ח (ולא 1,200 ש"ח) וכן הלאה.

כך שלאחר 30 שנה 1,000 הפכו ל-17,500 ש"ח! (במקום 4,000 ש"ח בלי ריבית דריבית)


הנה שני מחשבונים נחמדים שיעזרו לכם לחשב את החיסכון:

  1. מחשבון חיסכון של משרד האוצר - קישור. ממוקד יותר בהצבת יעדים לחיסכון. יש כמה אפשרויות לחישוב.

  2. מחשבון של פרופיטי - קישור. קצת יותר פרקטי וניתן להרחיב (ללחוץ על: +מורחב) ולראות כמה עמלות נוגסות לנו מהתשואה (ריבית דריבית הפוכה), מה שיתמרץ אתכם להתמקח על גובה העמלות!


הזינו סכומים של חיסכון חודשי ומספר שנים של חיסכון ותראו כמו הכסף שלכם יכול לצמוח בעזרת חיסכון!

bottom of page